Tabliczki z opisami głosów organowych

Tabliczki z opisami głosów organowych

W Pracowni Ceramiki Koplan wykonujemy tabliczki z opisami głosów organowych.

Jednym z niewielu dodatków ceramicznych do organów są tabliczki porcelanowe z opisami manuałów oraz tabliczki informacyjne. Wklejone w gałki zmiany głosów lub zlokalizowane obok klawiatury,  stanowią element informacyjny, jak i ozdobny, wpływający na estetykę instrumentu.

Płytki porcelanowe wykonujemy zarówno do instrumentów nowych, jaki i tych poddanych renowacji.

Projekt samej płytki, jak i zdobienia wykonujemy zgodnie z wytycznymi klienta, konserwatora zabytków, na podstawie rysunków lub dostarczonych próbek.

Zdobienie instrumentów historycznych, czcionki napisów,  staramy się jak najwierniej odtworzyć, aby tworzyły one spójną całość.